POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie witryną Tarczyca.pl, obsługiwaną przez Merck Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Kwestia poufności i ochrony danych jest tematem, który traktujemy bardzo poważnie i stosujemy się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów
dotyczących ochrony danych. Niniejszym oświadczeniem w sprawie środków podejmowanych w celu ochrony danych, chcemy przekazać Państwu informacje na temat rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki korzystamy z tych danych.

Przechowywanie i wykorzystanie danych

Jako osoby odwiedzające naszą stronę pozostaniecie Państwo anonimowi. Dane, które przechowujemy i  analizujemy, są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, na przykład w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia naszych usług. Dane, które przechowujemy na naszych serwerach, zawierają nazwę usługodawcy internetowego, stronę, z której odwiedziliście nas, strony internetowe www.tarczyca.pl, których szukaliście, adres IP oraz datę i czas trwania wizyty.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy korzystacie Państwo z określonych usług, których wykonanie wymaga danych osobowych lub jeżeli dobrowolnie wyraziliście na to zgodę. Możecie to zrobić na przykład w ramach procedury rejestracji,
wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość e-mail, zamawiając produkty lub usługi, przesyłając nam zapytanie lub prosząc o materiały. O ile nie podlegamy innym zobowiązaniom prawnym, używamy wyłącznie Twoich danych osobowych w celach, dla
których wyraziłeś zgodę.

Twoje dane osobowe będą udostępniane przez nas stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu świadczenia usługi, o którą prosiłeś lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jeżeli dane zostały udostępnione do użytku przez spółki zależne Merck i jeśli takie
zezwolenie obejmuje transfer danych do innych krajów, Merck zapewni, że importer danych zostanie objęty odpowiednim poziomem ochrony danych.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres wymagany do świadczenia usługi, o którą prosisz lub zgodnie z ustaloną zgodą.

Prawo do przeglądania, poprawiania i zgłaszania sprzeciwu

Masz prawo do wglądu i  poprawiania swoich danych osobowych, które przechowujemy, a  także możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, wpływając w ten sposób na przyszłe wykorzystanie danych. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres:
privacy@merckgroup.com.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych są zobowiązani do zachowania poufności w korzystaniu z danych osobowych.
Nasze środki ochrony danych są stale aktualizowane, odzwierciedlając aktualne zmiany technologiczne.

Adobe Analytics (Omniture)

Nasza strona internetowa korzysta z  Adobe Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Adobe Analytics używa „cookies” (ciasteczek), które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze, aby pomóc nam w analizie ogólnych wzorców ruchu na naszej stronie internetowej. Przesyłając informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej do Adobe, aplikacja zapewnia, że adres IP zostanie
zanonimizowany przed geolokalizacją i zostanie zastąpiony generycznym adresem IP przed zapisaniem. W imieniu operatora witryny firma Adobe wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności
na stronach dla operatora witryny oraz w  celu świadczenia innych usług związanych z  aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adobe nie będzie łączyć twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Adobe. Możesz zrezygnować
z wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto można uniemożliwić firmie Adobe gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej w ramach http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Pliki cookie są używane na tej stronie

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie do niniejszych zasad polityki prywatności należy kontaktować się z wykorzystaniem adresu email: biuro@merckgroup.com lub pisemnie na adres: Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.